Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kho bạc Nhà nước Lai Châu
kbnn lai châu
(TBTCO) - Năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu được giao kế hoạch giải ngân trên 2.386 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến hết ngày 28/2/2020, đơn vị đã giải ngân được trên 418 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch.
KBNN LC
(TBTCO) - Nguồn vốn đầu tư công năm 2019 giải ngân qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đạt 89% kế hoạch. Đây là một tỷ lệ rất cao thể hiện sự nỗ lực của toàn thể cán công chức KBNN Lai Châu trong kiểm soát, thanh toán nguồn vốn này.
KBNN Lai Châu
(TBTCO) - Lai Châu được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 trên 1.648 tỷ đồng, đến ngày 15/9 vừa qua, đã giải ngân được gần 794 tỷ đồng, đạt 48,2% kế hoạch.
KBNN lai Châu
(TBTCO) - Trong quá trình thu, chi tiền mặt, cán bộ làm công tác kho quỹ tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đã trả lại khách hàng 14 món tiền nộp thừa, với tổng giá trị 66,3 triệu đồng. Trong đó, món cao nhất là 50 triệu đồng.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Lai Châu mời thầu trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Nậm Nhùn.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Lai Châu mời thầu Cung cấp trang thiết bị tin học KBNN Nậm Nhùn.