Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Phan Rang
(TBTCO) - Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận, tính đến hết ngày 31/8/2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh là 3.192 tỷ đồng, đạt 118% dự toán năm, tăng 79,5% so với cùng kỳ năm trước.
kho bạc
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc nhà nước Ninh Thuận, trong 7 tháng qua, đơn vị đã trả lại 61 món khách hàng nộp tiền thừa, tương đương gần 90 triệu đồng.
làng nghề
(TBTCO) - Theo số liệu từ báo cáo của Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, tính đến hết tháng 7, tổng thu ngân sách nhà nước toàn địa bàn là 2.888 tỷ đồng, đạt 107% dự toán năm, tăng 90% so cùng kỳ năm trước.
trang 6
(TBTCVN) - Mục tiêu hiện nay của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận là giảm 60% nợ tạm ứng vốn đầu tư từ năm 2015 trở về trước.
trang 6
(TBTCVN) - Nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) luôn là nỗi nhức nhối của các địa phương vì nó ảnh hưởng đến việc cân đối chi tiêu ngân sách.