Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kho bạc nhà nước yên Bái
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Yên Bái cho biết, năm 2016 mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), nhưng vượt qua khó khăn, đơn vị vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu chi.
(TBTCVN) - Tâm sự này là của anh Sùng A Dê, Chủ tịch UBND xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái khi nhắc tới các cán bộ kho bạc.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Yên Bái mời thầu "Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ".