Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kho bạc nhà nước yên Bái
giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh diễn ra muộn và cầm chừng, do đó tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 2/2020 chỉ đạt hơn 252 tỷ đồng, giảm 7,7% so với tháng trước.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Yên Bái cho biết, năm 2016 mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), nhưng vượt qua khó khăn, đơn vị vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu chi.
(TBTCVN) - Tâm sự này là của anh Sùng A Dê, Chủ tịch UBND xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái khi nhắc tới các cán bộ kho bạc.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Yên Bái mời thầu "Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ".