Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kho bạc thái nguyên
giải-ngân-vốn-đầu-tư-công.jpg
(TBTCO) - Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên cho thấy, lũy kế 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải ngân được hơn 3.689 tỷ đồng kế hoạch vốn, bằng 63% kế hoạch vốn được giao.
thái-nguyên-giải-ngân-vốn-đầu-tư-công.jpg
(TBTCO) - Đại diện Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên cho biết, 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải ngân được 1.669 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), bằng 33,9% kế hoạch, thấp hơn 11,5% cùng kỳ năm trước.