Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khó khăn ngân sách
ngân sách
(TBTCVN) - Ngân sách nhà nước (NSNN) hiện nay rất “nguy nan”. Chính phủ cần phải cụ thể hóa hơn nữa các giải pháp về thực hiện thu, chi NS và đi liền với đó là công khai, minh bạch trong kỷ luật chính sách tài khóa.