Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kho xăng dầu
vân phong
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan có quyết định xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan cho kho xăng dầu Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.
tp hcm
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan có quyết định xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan cho kho xăng dầu VK102/Cục Hậu cần, Quân khu 7, tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3578/QĐ-TCHQ xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan cho kho xăng dầu Lâm Tài Chánh tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.
kho xăng dâu vân phong
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan cho kho xăng dầu Cù Lao Tào tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.
HQ Vân Phong
(TBTCO) - Trong tháng 10/2019, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan cho 3 kho xăng dầu tại tỉnh Đồng Nai, Thái Bình, Cần Thơ, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.
cảng vân phong
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1394/QĐ-TCHQ cho phép mở rộng kho ngoại quan của Công ty LD TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, Khánh Hòa để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).