Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khoá XII
Nghị quyết trung ương 5
(TBTCO) - Sáng ngày 21/7, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho các đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ thuộc Bộ Tài chính.
hoi nghi lan thu 5
(TBTCO) - Ngày 3/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
bế mạc hội nghị
(TBTCO) - Ngày 10/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thời báo Tài chính Việt Nam điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.
hội nghị
(TBTCO) - Chiều 9/5, sau khi nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung trên.
toàn cảnh hội nghị
(TBTCO) - Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ năm.
TBT phat bieu khai mac 2.jpg
(TBTCO) - Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 5/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.
nghị quyết trung ương 4
(TBTCO) - Nghị quyết TW 4 khóa XII với nhiều điểm mới thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa”.
tong bi thu be mac hn tw 4
(TBTCO) - Sáng 14/10, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư
TƯ3
(TBTCO) - Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 7/7.