Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khóa xii
tong bi thu
(TBTCO) - Ngày 10/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
tbt
(TBTCO) - Xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 11/10.
trung ương 6
(TBTCO) - Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 11/10.
Trung ương thảo luận việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị
(TBTCO) - Tại Hội nghị, Trung ương thảo luận Đề án về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phù hợp với thể chế KTTT định hướng XHCN.
ong nguyen xuan anh
(TBTCO) - Ngày 6/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ ba.
hoi nghi trung uong
(TBTCO) - Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả...
khai mac hntw6
(TBTCO) - Tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018 là nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) xem xét, thảo luận.
Nghị quyết trung ương 5
(TBTCO) - Sáng ngày 21/7, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho các đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ thuộc Bộ Tài chính.
hoi nghi lan thu 5
(TBTCO) - Ngày 3/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.