Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khoá XII
nghị quyết trung ương 4
(TBTCO) - Nghị quyết TW 4 khóa XII với nhiều điểm mới thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa”.
tong bi thu be mac hn tw 4
(TBTCO) - Sáng 14/10, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư
TƯ3
(TBTCO) - Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 7/7.
Nguyễn Phú Trọng
(TBTCO) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 12/3.
hoi nghi trung uong 2
(TBTCO) - Việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước là một trong những nội dung lớn được Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII xem xét.
đại hoi XII
(TBTCO) - 8h sáng nay (28/1), Đại hội Đảng lần thứ XII đã họp phiên bế mạc tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên họp.
Đại hội XII
(TBTCO) - Ngày 26/1, các đại biểu dự Đại hội Đảng khóa XII đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Kết quả và danh sách Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XII vừa chính thức được công bố.
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Ngày 26/1, các đại biểu dự Đại hội Đảng XII đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp tục được tín nhiệm rất cao và trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
đại hội XII
(TBTCO) - Sáng nay 26/1, các đại biểu dự Đại hội Đảng XII đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. 10h25, việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII vào cuối phiên làm việc chiều nay (26/1).