Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khoản vay cũ
Ngân hàng
(TBTCO) - Trong thời gian còn lại của năm 2014, ngành Ngân hàng Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các giải pháp về tín dụng, lãi suất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu; yêu cầu các TCTD trên địa bàn giảm lãi suất cho vay cũ tất cả các khoản vay về mức dưới 13%/năm.