Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Khoảng cách giàu nghèo
nguoi ngheo
(TBTCO) - Tỷ lệ người nghèo tại EU đã tăng liên tục trong giai đoạn 2009 - 2012 lên đến gần 25%.
OECD: chênh lệch giàu nghèo gia tăng trên qui mô toàn cầu
(TBTCO) - Khoảng cách giàu nghèo ở hầu hết các quốc gia phát triển không ngừng gia tăng và hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Lương không theo kịp năng suất lao động làm mỗi người nghèo Mỹ mất 18.000 USD/năm
(TBTCO) - Hàng năm mỗi gia đình thuộc tầng lớp nghèo và trung lưu Mỹ mất tới 18.000 USD, và số tiền này lại rơi vào tay của tầng lớp giàu có tại đây. Ranh giới giàu nghèo ở quốc gia này không ngừng được nới rộng.
(TBTCO) - Khoảng cách giàu nghèo tại nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng lên mức cao kỷ lục trong thời gian gần đây. 99% thu nhập kể từ năm 2009 của Mỹ đã rơi vào hầu bao của nhóm 1% dân số giàu nhất.