Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khởi công mới
thue
(TBTCO) - Đơn vị của ông Trần Thái Hà (Hà Nội) đang thực hiện gói thầu thuộc Chương trình nông thôn mới phê duyệt sau ngày 30/10/2016. Tuy nhiên khi thực hiện việc xây lắp thì không thanh toán được cho nhà thầu, do một số vướng mắc của Luật Đầu tư công.
Xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp
(TBTCO) - Năm 2016, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt dự án đầu tư 13/13 dự án trước 30/3/2016 để kịp khởi công mới năm 2016; phê duyệt 19/19 dự án trước 30/10/2016 để khởi công mới trong năm 2017 theo các tiêu chí, mục tiêu phục vụ tái cơ cáu ngành.
dự án khởi công mới
(TBTCO) - Cuối tuần trước, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản 6211/BTC-ĐT về thanh toán kế hoạch năm 2015 đối với các dự án khởi công mới có quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2014 gửi các bộ, ngành, địa phương và DNNN.
giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Tuy nhiên, các bộ, cơ quan, địa phương chỉ được giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các dự án khởi công mới trong năm 2014 có quyết định đầu tư phê duyệt đến ngày 31/10/2013.
CTMTQG
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn số 9955/BTC- ĐT hướng dẫn các cơ quan trung ương và địa phương thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).