Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khởi công nhà máy tôn hoa sen
nha may ton hoa sen nghe an
(TBTCO) - Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An có tổng số vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, công suất 400.000 tấn/năm. Khi nhà máy hoàn thành đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 500 lao động.