Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khối lượng giao dịch trái phiếu
TPCP tháng 4/2014
(TBTCO) - Khác với sự sôi động của tháng 3, kết thúc tháng 4/2014, giá trị và khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ trên cả sơ cấp và thứ cấp đều giảm, đặc biệt là khối lượng giao dịch sơ cấp đã giảm tới 62%. Lãi suất trái phiếu sơ cấp vẫn tiếp tục giảm từ 0,40-0,41%/năm so với tháng trước.