Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khói mù
than
(TBTCO) - Sáng kiến mới này nhằm hỗ trợ các mục tiêu của Chiến lược quản lý đất than bùn ASEAN thông qua các hành động tập thể và tăng cường hợp tác để quản lý đất than bùn bền vững.
hop bao
(TBTCO) - Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 đã thông qua Tuyên bố chung về Chương trình nghị sự ASEAN Bền vững môi trường và Biến đổi khí hậu sau 2015.
Môi trường
(TBTCO) - Việt Nam cam kết dành mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện tốt những hoạt động về quản lý rừng bền vững, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng, trong đó công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được quan tâm hàng đầu.