Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa không hoàn lại
ky
(TBTCO) - Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội vừa ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại trị giá 875.464 USD cho 9 dự án tại Việt Nam vào ngày 11/3/2021. Do ảnh hưởng của Covid-19, lễ ký kết lần này được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.
đại sứ NB
(TBTCO) - Ngày 16/12, lễ ký 7 dự án viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ năm 2020 của Chính phủ Nhật Bản dành cho các địa phương của Việt Nam đã diễn ra ở Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
BT
(TBTCO) - UBTVQH đồng ý với đề nghị của Chính phủ về việc điều chỉnh giảm dự toán chi từ nguồn vay nước ngoài và tăng dự toán chi từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là 14,5 tỷ đồng cho Dự án "Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu Thành phố Hội An".
afd
(TBTCO) - Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam vừa ký thỏa thuận tăng cường hợp tác chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thiên tai tại Việt Nam, đồng thời cùng nỗ lực trong việc giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.
ký kết hiệp định viện trợ
(TBTCO) - Ngày 15/1/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione đã ký Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP.Hồ Chí Minh” với tổng trị giá 10,5 triệu USD.
Ngân hàng Thế giới và Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam cải thiện hiệu quả hệ thống thuế
(TBTCO) - Ngày 2/8, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của Chính phủ Nhật Bản để triển khai Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống Thuế.
ngân hàng nhà nước
(TBTCO) - Chiều 2/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký kết Hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của Chính phủ Nhật Bản để triển khai Dự án Hỗ trợ cải cách quản lý thuế.
dự án
(TBTCO) - Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản hướng đến việc thúc đẩy đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho đời sống người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa.
nb
(TBTCO) - Ngày 7/3/2019, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm tài chính 2018 cho 8 dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng đường và cung cấp nước sạch cho 8 tỉnh của Việt Nam.