Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa không khai thác
VNA
(TBTCO) - Vietnam Airlines cũng khuyến nghị hành khách có kế hoạch đến/đi từ các sân bay trên trong thời gian này nên thường xuyến theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết nhằm chủ động trong lịch trình đi lại...
Vietnam Airlines
(TBTCO) - Cơn bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung và Tây Nguyên, khiến 22 chuyến bay của Vietnam Airlines đi đến khu vực này không khai thác được.