Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa không kỳ thị
du lịch
(TBTCO) - Tổng cục Du lịch Việt Nam yêu cầu các sở du lịch các tỉnh thành phố cần khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn tạm dừng đưa khách du lịch tới vùng dịch.