Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa không mở rộng đối tượng hưởng chính sách đối với hộ thuộc diện trung bình
ho can ngheo
(TBTCO) - Trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Yên Bái tại kỳ họp thứ 8, QH khoá XIII, Bộ Tài chính cho biết, sẽ không mở rộng đối tượng hưởng chính sách đối với hộ thuộc diện trung bình.