Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa không trải hoa hồng
quyết toán
(TBTCVN) - Thông thường, các công trình xây mới sẽ được nhiều người trông đợi. Nhưng việc quyết toán thì dường như nhiều người lại rất ngại. Và chính cái sự “ngại” đó đã làm cho công việc quyết toán các dự án vốn nhà nước hoàn thành bị chậm trễ, gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư.