Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khu công nghiệp quảng ngãi
kcn tinh phong
(TBTCO) - Thông tin từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký của 9 dự án trên 390 tỷ đồng, đạt 156% kế hoạch UBND tỉnh giao.