Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Khu du lịch Quốc gia Đền Hùng
den hung
(TBTCO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3040/QĐ-BVHTTDL về việc công nhận Khu du lịch Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là khu du lịch quốc gia thứ 6 của Việt Nam.