Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khu hành lễ
(TBTCO) - Chiều 15/10/2013, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Hữu Đức - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao số tiền 5 tỷ đồng công đức đến Ban chỉ đạo vận động xây dựng, nâng cấp Khu hành lễ Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (Bộ Tài chính) .