Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Khu klinh tế Vũng Áng
KKT Vung Ang
(TBTCO) - Thủ tướng đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Hà Tĩnh trong kế hoạch hàng năm để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án thí điểm nhà ở công nhân Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.