Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Khu trung chuyển hàng hóa
quả vải
(TBTCO) - Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng mới đây, giống như đã tháo bớt được một nút thắt trong những mắc mớ về xuất khẩu nông sản.
trung chuyen hang hoa
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và thành lập Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.
tan
(TBTCO) - Trước đề nghị này của UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tài chính cho biết, đây là mức hỗ trợ phù hợp với quy định của Thủ tướng Chính phủ, do tỉnh Lạng Sơn là địa phương nhận bổ sung trong cân đối từ NSTW là 77,56% nên theo quy định mức hỗ trợ không quá 90% tổng mức đầu tư dự án.