Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khu vực đặc biệt khó khăn
(TBTCO) - Học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng hỗ trợ 15 kg gạo/ tháng/học sinh; hưởng không quá 9 tháng/năm học. Nguồn hỗ trợ lấy từ nguồn gạo dự trữ quốc gia.