Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khu vực nông thôn
KDTM
(TBTCO) - Niềm tin là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với khách hàng. "Nếu ngủ dậy mà thấy mất tiền trong tài khoản thì chắc chắn người dân vẫn còn lo ngại”, dù rằng việc xảy ra sự cố chỉ là hi hữu...
nươc sạch
(TBTCO) - UBND TP.Hà Nội cho biết, thành phố chấp thuận về nguyên tắc cho phép các nhà đầu tư nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư nước sạch khu vực nông thôn theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố.