Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Khung trình độ
khung trinh do quoc gia
(TBTCO) - Câu hỏi này sẽ được bàn thảo, giải đáp tại Hội nghị "Xây dựng Khung trình độ Quốc gia Hỗ trợ Việt Nam Hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế về giáo dục, đào tạo nghề và lao động", diễn ra vào ngày 15-16/8, tại Hà Nội.