Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khuyến khích
dn
(TBTCVN) - Nghị quyết số 50-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 20/8/2019 đã đưa ra định hướng mới về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.
điện mặt trời
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
công ty đắc vinh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ. Theo đó, DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.
nong nghiep
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện chủ trương của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
giải phóng
(TBTCO) - Tính Hà Tĩnh đã thu hút được 116 dự án đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa, trong đó tính từ thời điểm Nghị định 69/2006/NĐ-CP có hiệu lực đến hết năm 2016 có 97 dự án, trong năm 2017 có 19 dự án.
xã hội hóa
(TBTCO) - UBND TP. Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố có 6 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, gồm 5 dự án đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thành công và đã lựa chọn được nhà đầu tư; 1 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện giao đất.
mt
(TBTCVN) - Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chương trình, chính sách hướng tới phát triển nền kinh tế xanh, trong đó phải kể đến chính sách tín dụng khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu,
tau
(TBTCO) - Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định phân bổ hơn 16 tỷ đồng để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa thuộc huyện Phú Vang, Phú Lộc, TP. Huế và thị xã Hương Trà.
bh
(TBTCVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP (NĐ 58).