Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kịch bản dự án RPV
dầu khí
(TBTCO) - Sau gần 7 năm (2008- 2014) thực hiện dự án liên doanh khai thác dầu khí Rusvietpetro (RVP) tại Nga, trước thời hạn ưu đãi thuế khai thác tài nguyên sắp kết thúc, PVN đã “cầu cứu” Chính phủ cho quyết định về phương án tài chính đối với dự án này trong giai đoạn tiếp theo.