Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kích hoạt chi tiêu thẻ ghi nợ quốc tế
thẻ ghi nợ quốc tế vietcombank
(TBTCO) - Ưu đãi này nằm trong chương trình “Khai thẻ đón lộc xuân”, diễn ra từ ngày 1/3 đến hết ngày 30/4/2014. Vietcombank triển khai chương trình này dành tặng các chủ thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Cashback Plus American Express.