Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm dịch động vật
giet mo tap trung
(TBTCO) - Chiều ngày 23/5, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và công nghệ của Quốc hội Phan Xuân Dũng đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thú y.