Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kiểm ngư 781
su 22
(TBTCO) - Cùng với các lực lượng và phương tiện có mặt tìm kiếm từ 3 ngày qua, ngày 19/4, Quân chủng Hải quân tăng cường thêm 12 người nhái, 3 tàu quân sự gắn thiết bị dò tìm hiện đại bằng sóng siêu âm.