Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm soát chi
giải ngân
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua KBNN giải ngân đến ngày 30/11 là hơn 244.973 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch.
tiền
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, đến nay các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 17.889 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 75,5 tỷ đồng.
Hải Dương
(TBTCO) - Ngân sách cho đầu tư phát triển năm 2019 của tỉnh Hải Dương được giao trên 5.403,3 tỷ đồng (trong đó có cả số giao bổ sung). Tính đến ngày 20/11/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương đã giải ngân trên 4.085 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 75,6% so với nguồn vốn được giao.
Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt các khoản chi cuối năm
(TBTCO) - Từ nay đến cuối năm, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát chi nhằm kiểm soát chặt các khoản chi, kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng quy định.
kb
(TBTCVN) - Từ nay đến cuối năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) chỉ đạo KBNN các địa phương thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát chi nhằm kiểm soát chặt các khoản chi, kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng quy định.
kho bạc hòa bình
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình cho biết, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc 13 trường hợp.
kho bạc
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến 15/10, thông qua kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên đã phát hiện và từ chối 256 khoản chi với số tiền là 6,4 tỷ đồng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
NSNN
(TBTCO) - 9 tháng năm 2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện 174 cuộc thanh tra chuyên ngành, nội dung tập trung vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, từ đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.
Ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước vừa có văn bản gửi kho bạc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; sở giao dịch kho bạc nhà nước và các đơn vị dự toán thuộc kho bạc về triển khai ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước.