Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm soát chi
anh moi
(TBTCO) - Thông tin từ Văn phòng Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác kiểm soát chi đơn vị đã phát hiện 98 khoản chi chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục thanh toán. Số tiền tạm từ chối thanh toán 6,3 tỷ đồng.
Kho bạc Ninh Bình
(TBTCO) - Ông Trần Anh Đức-Trưởng phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết tháng 2/2020 là 1.137 tỷ đồng/2.252 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50%.
kho bạc
(TBTCO) - Để tăng cường quản lý ngân sách, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ triển khai quy trình kiểm soát chi mới đối với mô hình KBNN cấp tỉnh theo hướng chuyên sâu, rõ trách nhiệm, đơn giản hóa các bước trong quy trình nghiệp vụ.
kho bạc
(TBTCO) - Năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN, chú trọng kiểm tra, kiểm toán nội bộ an toàn kho quỹ.
kiểm soát chi
(TBTCO) - Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) kiểm soát đảm bảo có trong danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại) theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành và đảm bảo không vượt đơn giá và dự toán mua sắm hàng năm.
giao thông thủy
(TBTCO) - Theo quy định của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy phải theo đúng quy định; quản lý, sử dụng kinh phí đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.
quang cảnh họp báo
(TBTCO) - Sáng 20/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức họp báo thông báo về kết quả trọng tâm năm 2019 của hệ thống KBNN. Theo ông Lê Văn Khoa - Phó Chánh văn phòng KBNN, trong năm 2019, KBNN tăng cường công tác kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, nhưng vẫn tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách.
kho bạc
(TBTCO) - Theo thống kê mới đây của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến 30/11, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 82,7 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, hoặc chưa đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.
Hải Phòng
(TBTCO) - 11 tháng của năm 2019, tổng vốn đầu tư công của Hải Phòng giải ngân qua kho bạc đạt hơn 65,4%, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (gần 54% kế hoạch Quốc hội giao và hơn 58% kế hoạch Thủ tướng giao).