Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm soát chi thường xuyên
KBNN ĐB
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống từ chối thanh toán 30,9 tỷ đồng vốn ngân sách. Trong đó có 20 tỷ đồng thuộc nguồn vốn đầu tư; 10,9 tỷ đồng thuộc nguồn vốn chi thường xuyên.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho thấy, trong 5 tháng vừa qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 15 tỷ đồng vốn đầu tư và 5,6 tỷ đồng vốn chi thường xuyên.
KBNN Sapa
(TBTCO) - Dự toán chi thường xuyên năm 2019 của ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) (không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang) là 1.042.816 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 4, KBNN kiểm soát thanh toán được 268.054 tỷ đồng, đạt 25,7% dự toán.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa cho biết, thông qua công tác kiểm soát chi, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 56 tỷ đồng, bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư.
KBNN Bắc Ninh
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Ninh cho biết, nhờ thường xuyên phối hợp với các cơ quan thu trên địa bàn trong việc phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại (NHTM), cùng với việc mở thêm tài khoản chuyên thu nên đơn vị đã tập trung nhanh, chính xác các khoản thu về cho NSNN.
KBNN Đắk Nông
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông tiếp tục mở thêm tài khoản chuyên thu của các KBNN huyện tại 3 hệ thống ngân hàng thương mại (Vietinbank, BIDV, Agribank), để tập trung nhanh các khoản thu về cho NSNN.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến đến hết ngày 30/6/2018, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách giải ngân qua KBNN được 114.025,5 tỷ đồng, đạt 30,4% kế hoạch.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến đến hết tháng 5, số vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2018 giải ngân qua KBNN đạt 22,7% kế hoạch, tương đương với 84.188,5 tỷ đồng.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, từ đầu năm tính đến ngày 30/4/2018, dự kiến số vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2018 được giải ngân đạt 59.295,7 tỷ đồng, đạt 16,1% kế hoạch.