Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm soát đặc biệt
ks
(TBTCO) - Cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (mã Ck KSH) bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt do liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.
ngân hàng
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD).
thuốc
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
dia
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo quyết định đưa cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An (mã Ck KAC) vào diện kiểm soát đặc biệt.
cc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa quyết định đưa cổ phiếu Công ty CP Hùng Vương (mã Ck HVG) vào diện kiểm soát đặc biệt, do vi phạm các quy định về công bố thông tin.
ag
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã CK AGF) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 7/3/2018.
CVĐB
(TBTCO) - Thông tư đầu tiên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành năm 2018 là thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt (KSĐB), trong đó quy định cụ thể về các trường hợp cho vay đặc biệt, mức cho vay, thời hạn và lãi suất cho vay.
nha may
(TBTCO) - Theo dự thảo đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), sẽ có 28 cơ sở công nghiệp trên toàn quốc vào diện kiểm soát đặc biệt về môi trường.
VHT
(TBTCO) - Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) đã bỏ quy định áp giá chuyển nhượng bằng 0 đồng với trường hợp các ngân hàng bị âm vốn. Thay vào đó, giá chuyển nhượng sẽ do thị trường quyết định.