Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm soát giá bán
(TBTCO) - Hiệp hội các đại lý xe hơi Trung Quốc (CADA) đang thu thập dữ liệu về giá ô tô nước ngoài bán tại Trung Quốc để trình cho một cơ quan của chính phủ chịu trách nhiệm về vấn đề kiểm soát giá trong các lĩnh vực kinh tế.