Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm soát nợ công
nợ công
(TBTCO) - Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công nhằm bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính. Ông Trương Hùng Long – Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) đã chia sẻ xung quanh vấn đề này.
PTT
(TBTCO) - Đánh giá cao những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặc biệt khen ngợi công tác điều hành của Bộ Tài chính trong việc kiểm soát chặt chẽ nợ công, song vẫn thúc đẩy phát triển; điều hành giá cả kiềm chế lạm phát; tinh giản, sắp xếp lại bộ máy
nợ công
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, đỉnh nợ công rơi vào năm 2015 - 2016. Từ năm 2017 sẽ giảm dần cho đến 2020 nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu vay nợ cho đầu tư và phát triển trong tương lai.
nợ công
(TBTCO) - Theo con số tuyệt đối, nợ công trong những năm gần đây có xu hướng tăng, song nếu so sánh với GDP thì tỷ lệ này thay đổi không nhiều. Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các tổ chức quốc tế để kiểm soát nợ công trong giới hạn được phê duyệt.