Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm toán
l
(TBTCO) - Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị mà các kiểm toán viên tạo dựng cho nền kinh tế, cũng như đánh giá tác động của nghề kiểm toán đối với cộng đồng doanh nghiệp.
hoi thao BOT
(TBTCO) - Trong điều kiện ngân sách nhà nước chi cho đầu tư kết cấu hạ tầng còn hạn hẹp thì việc thực hiện đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng BOT rất quan trọng và cần thiết. Vấn đề đặt ra là cần có cách thức quản lý, tăng cường tính minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư...
ông tuyên, bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Đề án khi được Chính phủ phê duyệt, sẽ giúp cho việc thực hiện nghiệp vụ kế toán, kiểm toán tại Việt Nam đáp ứng được các nhóm đối tượng trong nền kinh tế có độ mở lớn.
QH
(TBTCO) - Cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất bổ sung quyền ban hành văn bản pháp luật, xử phạt hành chính của KTNN. Tuy nhiên, việc thực thi các quyền này sẽ chỉ quy định ở các luật chuyên ngành.
Ninh Bình
(TBTCO) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa công bố báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018.
kế toán kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn tất và đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức về dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
ky ket
(TBTCO) - Tổ chức đào tạo kế toán, kiểm toán Smart Train và Công ty RSM Việt Nam (chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế…) vừa ký thỏa thuận hợp tác hướng tới việc nâng cao năng lực chuyên môn cho giới hành nghề trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán và thuế.
Xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã hoàn tất việc lấy ý kiến và đang tiếp thu, hiệu chỉnh dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Hướng dẫn mới này cập nhật các chính sách pháp luật mới, sẽ đảm bảo tính khả thi, dễ áp dụng trong quản lý ngân sách và tài chính xã.
chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
(TBTCO) - Ngày 25/7/2019, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức hội thảo nhằm rà soát lại, trao đổi và tiến tới hoàn thiện bản dịch bộ thuật ngữ Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).