Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm toán
TT
(TBTCO) - Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng. Số kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN trong nhiệm kỳ đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng.
kế toán, kiểm toán
(TBTCO) - Đến nay, vai trò và năng lực quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán từng bước được nâng cao. Công tác quản lý, giám sát hoạt động kế toán, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh.
KTNN
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước đang đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao trong các hoạt động kiểm toán như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, triển khai kiểm toán từ xa, sử dụng công nghệ viễn thám, công nghệ siêu âm trong kiểm toán tài nguyên, môi trường…
KTNN
(TBTCO) - Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với năm 2020.
kế toán, kiểm toán
(TBTCO) - Tại điểm cầu Kho bạc Nhà nước, 32 Cát Linh, Hà Nội, Bộ Tài chính vừa phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO) tổ chức khóa đào tạo trực tuyến Chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 2.
TT
(TBTCO) - Cổ phần hóa không phải là “giải pháp vàng” cho các doanh nghiệp nhà nước vốn đã không hiệu quả. Việc đa dạng hóa sở hữu doanh nghiệp chỉ có thể giúp nâng cao hiệu quả nếu có được chiến lược, giải pháp cải cách quản trị doanh nghiệp tốt hỗ trợ...
kê khai
(TBTCO) - Đối với các hợp đồng kiểm toán đã ký kết trước thời điểm Thông tư số 10/2020/TT-BTC có hiệu lực, chi phí kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC và Thông tư số 64/2018/TT-BTC.
kiểm toán
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội ban hành Công văn số 5351/UBND-KT về kế hoạch kiểm toán năm 2021 gửi Thanh tra TP. Hà Nội; các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.
câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc
(TBTCO) - Đại hội Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đã bầu ra Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ lần thứ 7 (2020 - 2025) với 21 ủy viên tâm huyết, yêu nghề, đủ trí, có tâm, có tầm để lãnh đạo câu lạc bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.