Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm toán
k
(TBTCO) - Đoàn công tác Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao số tiền 165 triệu đồng tới thân nhân các gia đình có quân nhân hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ và 100 triệu đồng cho các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.
VACPA
(TBTCO) - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam khẳng định vai trò, vị trí của mình trong việc góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Hội cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp, lấy hội viên làm trung tâm.
Hội thảo “Đổi mới sáng tạo” dành cho sinh viên các trường đại học trên cả nước.
(TBTCVN) - Việt Nam đang trong tiến hình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, trong đó, hội nhập về lĩnh vực kế toán, kiểm toán luôn được đặt ra như một trọng tâm.
Cuộc họp toàn thể Ban Chấp hành VACPA nhiệm kỳ IV (2015 - 2020).
(TBTCVN) - Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã khẳng định được vị thế của mình trong việc tập hợp, đoàn kết hội viên vì mục tiêu phát triển nghề nghiệp...
Ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ
(TBTCVN) - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đang nỗ lực nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đầu tiên, dự kiến ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
usd
(TBTCO) - Theo báo cáo mới của ngân hàng Thụy Sỹ UBS và công ty kiểm toán PwC, tổng giá trị tài sản của giới tỷ phú thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục trong đại dịch COVID-19 nhờ cổ phiếu tăng giá và lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc y tế.
tai sao
(TBTCO) - Theo GS. Đặng Hùng Võ, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi cần có một điều quy định cụ thể về Kiểm toán Nhà nước, bởi môi trường là vấn đề công chứ không phải vấn đề tư. Có thể tác nhân gây ô nhiễm môi trường xuất phát từ phía tư nhưng bảo vệ môi trường là vấn đề công.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, khi thực hiện kiểm toán hoạt động của cơ quan thuế, Kiểm toán Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm toán và pháp luật về thuế. Nếu người nộp thuế không đồng ý với kiến nghị của cơ quan kiểm toán, có thể khiếu nại với kiến nghị này.
KTNN
(TBTCO) - Quan hệ quản lý với một dự án đầu tư công hiện nay rất phức tạp, chồng chéo, không rõ ràng, khâu này níu chân khâu kia,... Để khắc phục vấn đề này, cần gắn trách nhiệm đi liền với sự phân cấp, phân quyền sâu hơn, khuyến khích tinh thần tự quyết định và chịu trách nhiệm.