Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm toán
KTNN
(TBTCO) - Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán nhà nước, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày.
HOT
(TBTCO) - Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An vừa công bố Báo cáo kiểm toán độc lập.
kiểm toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố danh sách 6 chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán bị cảnh báo về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Số liệu các doanh nghiệp này được cập nhật đến đầu tháng 3/2020.
KT
(TBTCO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán nhưng chưa triển khai tại đơn vị. Đối với các cuộc kiểm toán đã triển khai, phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
TN
(TBTCO) - Cần nâng cao hơn vai trò của Kiểm toán nhà nước (KTNN) như là một “rào chắn” trong việc kiểm soát tình trạng thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả trong các dự án PPP.
Nguồn tiết kiệm trong chi thường xuyên được dành chi tăng lương và chi cho an sinh xã hội.
(TBTCVN) - Qua thực tế cho thấy, ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn có thể tiết kiệm hơn nữa trong chi tiêu thường xuyên.
tbt, ctn
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng…
thi
(TBTCO) - Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thực tế số lượng người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiếm toán viên, kế toán viên để có thể sắp xếp, tổ chức số lượng kỳ thi cho phù hợp với nhu cầu của đa số người đăng ký dự thi.
KTNN
(TBTCO) - Năm 2019, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thực hiện 212 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng. Sang năm 2020, KTNN cho biết sẽ thực hiện 158 cuộc kiểm toán.