Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm toán giá điện
kiểm toán nhà nước
TBTCO - Tại buổi họp báo công bố kết quả kiểm toán niên độ 2013 của Kiểm toán Nhà nước ngày 10/7, ông Cao Tấn Khổng - Phó Tổng kiểm toán Nhà nước cho biết, Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ phải nộp lại 408 tỷ đồng thuế TTĐB của năm 2013.