Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm toán môi trường
Kiểm toán Nhà nước
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tập trung ưu tiên vào các loại hình, lĩnh vực kiểm toán mới như kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường... và tăng cường triển khai các phương pháp kiểm toán mới như kiểm toán dựa trên rủi ro.
kiểm toán
(TBTCO) - Đất đai, tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật lại chưa nghiêm. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong lĩnh vực này và cần phải sớm khắc phục.
ASOSAI 14
(TBTCO) - Để thực hiện được thành công các cuộc kiểm toán môi trường (KTMT), thì cần phải đưa ra các tiêu chí cụ thể. Thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ nỗ lực để hoàn thiện khung khổ pháp lý, năng lực kiểm toán viên, và sử dụng các công cụ mới để nâng chất lượng KTMT.
kiểm toán môi trường
(TBTCO) - Để phát triển bền vững cần lồng ghép kế hoạch bảo vệ môi trường vào trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, gia tăng các cuộc kiểm toán môi trường, để kịp thời phát hiện sai sót và xử phạt, nhằm tạo lập kỷ luật kỷ cương đối với nhiệm vụ này.
ASOSAI14
(TBTCO) - Dù mới triển khai trong những năm gần đây, tuy nhiên việc kiểm toán môi trường sẽ là công việc được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) nhắm tới trong thời gian tới. KTNN cũng sẽ đưa vào chủ đề kiểm toán việc quản lý nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam và sẽ có kiến nghị để cùng xử lý.
chi dao dieu hanh gia
(TBTCO) - Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018; miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu; tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp;...