Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kiểm toán Nhà nước
kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Hoạt động Kiểm toán nhà nước (KTNN) chỉ thực sự có ý nghĩa khi kết luận, kiến nghị kiểm toán được khai thác, sử dụng hiệu quả. Do vậy, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, dự kiến làm rõ các quy định về chế tài, thẩm quyền xử lý trong Luật KTNN sửa đổi.
DN thuộc diện rủi ro về thuế phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.
(TBTC)-Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (HĐĐT) vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện lấy ý kiến, trường hợp doanh nghiệp (DN) có rủi ro về thuế sẽ không được sử dụng HĐĐT thông thường, mà phải chuyển sang sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế.
HT
(TBTCO) - Các bệnh viện chuyển sang cơ chế tự chủ đã đạt nhiều kết quả rất tốt, tăng chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách. Tuy nhiên, cần có “hành lang” pháp lý cụ thể, quy định rõ tự chủ như thế nào, những gì được làm và không được làm.
QH
(TBTCO) - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 sẽ được bổ sung thêm một số luật như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước...
kiểm toán
(TBTCO) - Đất đai, tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật lại chưa nghiêm. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong lĩnh vực này và cần phải sớm khắc phục.
kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2019, với 190 cuộc kiểm toán. Trong kế hoạch, KTNN sẽ có 1 cuộc kiểm toán về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Toàn cảnh “đất vàng” dự án Khu nhà ở cao tầng và khách sạn thương mại, dịch vụ
(TBTCVN) - Được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt phương án giá đất dự án với mức tiền sử dụng đất phải nộp chỉ khoảng 33,3 tỷ đồng, nhưng sau khi kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bổ sung số tiền gấp 10 lần mức này.
Hồ Đức Phớc
(TBTCO) - Trong thời gian vừa qua, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có những đóng góp rất lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng; đặc biệt là việc ngăn chặn những sơ hở trong chính sách, chẳng hạn từ các dự án BT, BOT, về đất đai, về cổ phần hóa.
đạm Phú Mỹ
(TBTCO) - Sau quá trình kiểm toán, Kiểm toán nhà nước (KHNN) đã yêu cầu PVFCCo điều chỉnh kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và năm 2017.