Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm toán nhà nước
Nguồn tiết kiệm trong chi thường xuyên được dành chi tăng lương và chi cho an sinh xã hội.
(TBTCVN) - Qua thực tế cho thấy, ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn có thể tiết kiệm hơn nữa trong chi tiêu thường xuyên.
KTNN
(TBTCO) - Năm 2019, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thực hiện 212 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng. Sang năm 2020, KTNN cho biết sẽ thực hiện 158 cuộc kiểm toán.
HQH
(TBTCO) - Chiều 16/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, gồm Bộ luật Lao động 2019, Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Dân quân tự vệ, Luật Thư viện.
KTNN
(TBTCO) - Năm 2020, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tiến hành kiểm toán tại các ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank và Ngân hàng Chính sách để đánh giá việc tái cơ cấu ngân hàng, xử lý nợ xấu, sở hữu chéo…
Cán bộ Cục Thuế Đắk Lắk kiểm tra việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
(TBTCVN) - Ông Ngô Việt Hồng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, thu ngân sách 11 tháng do đơn vị quản lý ước đạt 4.607 tỷ đồng, đạt 104% dự toán pháp lệnh.
đại biểu bấm nút thông qua luật
(TBTCO) - Chiều 26/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) với 94% tổng số đại biểu tán thành. Theo đó, luật quy định, chỉ kiểm toán liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán.
chi cục thuế cát hải
(TBTCO) - Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế ngoài việc quản lý chặt nguồn thu, thu hồi nợ đọng, còn phải thực hiện các khoản thu do cơ quan thanh tra, kiểm toán đã có kết luận thu hồi.
mai thị ánh tuyết
(TBTCO) - Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN), một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, việc trao quyền truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia cho đơn vị kiểm toán cần được quản lý, giám sát chặt chẽ, tránh ảnh hưởng đến quyền riêng tư.
hoi thao BOT
(TBTCO) - Trong điều kiện ngân sách nhà nước chi cho đầu tư kết cấu hạ tầng còn hạn hẹp thì việc thực hiện đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng BOT rất quan trọng và cần thiết. Vấn đề đặt ra là cần có cách thức quản lý, tăng cường tính minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư...