Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm toán nhà nước
Hồ Đức Phớc
(TBTCO) - Trong thời gian vừa qua, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có những đóng góp rất lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng; đặc biệt là việc ngăn chặn những sơ hở trong chính sách, chẳng hạn từ các dự án BT, BOT, về đất đai, về cổ phần hóa.
đạm Phú Mỹ
(TBTCO) - Sau quá trình kiểm toán, Kiểm toán nhà nước (KHNN) đã yêu cầu PVFCCo điều chỉnh kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và năm 2017.
HĐP
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phải nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tính liêm chính, trung thực, cũng như bản lĩnh về chuyên môn. "Chúng tôi cam kết, nếu có thông tin về tiêu cực của kiểm toán viên thì sẽ xử lý và công khai tới đại biểu" - Tổng KTNN Hồ Đức Phớc khẳng định.
kiểm toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).
kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Nhờ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành chính cơ quan nhà nước, 14 đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước đã tiết kiệm được 32,7 tỷ đồng trong năm 2017.
Kiểm toán Nhà nước
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đang soạn thảo sửa đổi một số nội dung trong Luật KTNN năm 2015. Trong đó, KTNN sẽ đề nghị đưa vào luật sửa đổi nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý thuế và nghĩa vụ của người nộp thuế để chống thất thu thuế và chống chuyển giá.
ASOSAI 14
(TBTCO) - Để thực hiện được thành công các cuộc kiểm toán môi trường (KTMT), thì cần phải đưa ra các tiêu chí cụ thể. Thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ nỗ lực để hoàn thiện khung khổ pháp lý, năng lực kiểm toán viên, và sử dụng các công cụ mới để nâng chất lượng KTMT.
ASOSAI
(TBTCO) - Ngày 22/9/2018, sau 4 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 đã thành công và bế mạc. Trước đó, Đại hội đã chính thức thông qua Tuyên bố Hà Nội.
ASOSAI 14
(TBTCO) - Bên lề Đại hội Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) vừa diễn ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc đã có cuộc hội đàm với ông Choe Jaehyeong Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI).