Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm toán viên
VACPA
(TBTCO) - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam khẳng định vai trò, vị trí của mình trong việc góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Hội cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp, lấy hội viên làm trung tâm.
Hội thảo “Đổi mới sáng tạo” dành cho sinh viên các trường đại học trên cả nước.
(TBTCVN) - Việt Nam đang trong tiến hình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, trong đó, hội nhập về lĩnh vực kế toán, kiểm toán luôn được đặt ra như một trọng tâm.
Cuộc họp toàn thể Ban Chấp hành VACPA nhiệm kỳ IV (2015 - 2020).
(TBTCVN) - Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã khẳng định được vị thế của mình trong việc tập hợp, đoàn kết hội viên vì mục tiêu phát triển nghề nghiệp...
thi
(TBTCO) - Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thực tế số lượng người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiếm toán viên, kế toán viên để có thể sắp xếp, tổ chức số lượng kỳ thi cho phù hợp với nhu cầu của đa số người đăng ký dự thi.
VACPA
(TBTCO) - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác thông qua Biên bản ghi nhớ và tổ chức phát hành sách “Chương trình kiểm toán mẫu - báo cáo tài chính Singapore".
l
(TBTCO) - Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị mà các kiểm toán viên tạo dựng cho nền kinh tế, cũng như đánh giá tác động của nghề kiểm toán đối với cộng đồng doanh nghiệp.
Công ty Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đối với 2 kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.
HĐP
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phải nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tính liêm chính, trung thực, cũng như bản lĩnh về chuyên môn. "Chúng tôi cam kết, nếu có thông tin về tiêu cực của kiểm toán viên thì sẽ xử lý và công khai tới đại biểu" - Tổng KTNN Hồ Đức Phớc khẳng định.
teammate
(TBTCO) - Chiều 29/9, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo giới thiệu giải pháp TeamMate. Đây là phần mềm giúp gia tăng năng lực cho các kiểm toán viên, nâng cao hiệu quả lĩnh vực kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp.