Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra
Xăng lậu
(TBTCO) - Hà Nội sẽ tăng cường, siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, dịch vụ vận tải trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng đất và hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, xăng dầu trái phép...
thuế tphcm
(TBTCO) - Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) quý I/2018 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, hoạt động thanh, kiểm tra thuế trong kỳ đã thu nộp lại cho NSNN 750,67 tỷ đồng.
cục thuế bắc ninh
(TBTCO) - Ông Lê Bá Ngọc - Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, 3 tháng đầu năm, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị phát hiện, ra quyết định truy thu, truy hoàn, giảm lỗ, giảm khấu trừ trên 92,9 tỷ đồng tiền thuế.
cục thuế quảng nam
(TBTCO) - Ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đơn vị vừa tổ chức tổng kết, đánh giá và tập huấn cho các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế.
Kiểm tra sau thông quan
(TBTCO) - Tính đến ngày 31/3/2018, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 854 cuộc kiểm tra sau thông quan, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 490 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2017.
hb
(TBTCO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) dự kiến sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với 38 hàng hoá, sản phẩm và đơn giản hoá danh mục hàng hoá còn lại.
Hải quan Khánh Hòa
(TBTCO) - Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản thông báo cho Tổng cục Hải quan danh sách 8 tổ chức được ủy quyền kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (NK).
Dự trữ
(TBTCO) - Các Cục Dữ trữ Nhà nước (DTNN) khu vực đã tổ chức 27 cuộc tự kiểm tra, gồm 22 cuộc kiểm tra chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia và 5 cuộc kiểm tra công tác khác.
Kho bạc
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, trong quý I năm 2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tập trung tổ chức thực hiện 357 cuộc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.