Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra
thu tuc thong quan
(TBTCO) - Nửa đầu tháng 9/2021, Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra sau thông quan một lô hàng, với số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 6,6 tỷ đồng, nâng số lũy kế nộp ngân sách từ đầu năm lên 23,03 tỷ đồng.
doanh-nghiệp-nỗ-lực-vượt-qua-khó-khăn.jpg
(TBTCO) - Xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc chủ động hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Cục Thuế Yên Bái tập trung nguồn lực thu thu kịp thời nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.
Th
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay Cục Hải quan Thanh Hóa đã tích cực thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và chống thất thu ngân sách.
d
(TBTCO) - Ngày 14/9, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về việc kiểm tra hoạt động nghiên cứu thực phẩm chức năng Kovir điều trị Covid-19.
chủ-tịch-tỉnh-bắc-giang.jpg
(TBTCO) - Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, song kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn khả quan. Lũy kế đến 31/8, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 8.625 tỷ đồng, đạt 96,5% dự toán UBND tỉnh giao và tăng 57,2% so với cùng kỳ.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) .
(TBTCVN) - Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện dự thảo Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan theo chỉ đạo của Bộ Tài chính để kịp trình Chính phủ trong tháng 9/2021.
kiểm tra sau thông quan
(TBTCO) - Từ đầu năm đến 15/8, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 1.234 cuộc, qua đó thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 474,41 tỷ đồng.
cục-thuế-thái-nguyên-123.jpg
(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2021, Cục Thuế Thái Nguyên thu ngân sách đạt 8.808 tỷ đồng, bằng 93% dự toán pháp lệnh, bằng 70% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 32% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, Thái Nguyên là một trong 20 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước.
cục thuế phú yên.jpg
(TBTCO) - Lũy kế hết tháng 8/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên đạt 5.030 tỷ đồng, đạt 95% dự toán trung ương giao, bằng 175% với cùng kỳ. Trong đó, cơ quan thuế thực hiện thu đạt 2.124 tỷ đồng, đạt 68% dự toán trung ương giao, bằng 102% so với cùng kỳ.