Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra
ky luat a thang
(TBTCO) - Ngày 27/4, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã phát đi Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong đó nêu rõ "Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng theo thẩm quyền".
thanh tra
(TBTCO) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, trong quý 1/2017 đã tiến hành 1.885 cuộc thanh tra hành chính và 36.580 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 41.821 tỷ đồng và 168 ha đất.
thue thai nguyen
(TBTCVN) - Theo báo cáo nhanh từ Cục Thuế Thái Nguyên, kết thúc 3 tháng đầu năm, đơn vị này thu ngân sách đạt 3.054 tỷ đồng, bằng 114% so với cùng kỳ. 12/12 đơn vị trong ngành đều có số thu vượt so với tiến độ bình quân trong năm.
Tàu biển
(TBTCO) - Tính từ 1/1/2017 đến hết ngày 15/4/2017, tổng số có 303 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra tại các cảng biển nước ngoài và có 10 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng nước ngoài, tỷ lệ lưu giữ là 4,06%.
visa
(TBTCO) - Chính phủ Australia ngày 20/4 tiếp tục đưa ra biện pháp thắt chặt quy định về nhập cư đối với người nước ngoài.
nợ bh
(TBTCO) - Trong quý 1/2017, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thực hiện bàn giao 129 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội sang tổ chức công đoàn và đến nay đã nộp đơn khởi kiện 24 đơn vị với số tiền nợ gần 40 tỷ đồng.
ô tô biếu, tặng
(TBTCO) - Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 646/QĐ- BTC thành lập tổ công tác liên ngành thực hiện kiểm tra việc tiếp nhận các xe ô tô này.
kiểm tra sau thông quan
(TBTCO) - Thống kê đến hết quý 1/2017, ngành Hải quan đã thực hiện 1.754 cuộc kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), ra quyết định truy thu 409,1 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách 330,2 tỷ đồng, bằng 12% chỉ tiêu dự toán.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tính đến cuối tháng 3/2017, ngành Hải quan đã thực hiện 1.312 cuộc kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), ra quyết định truy thu 236,51 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách 149,94 tỷ đồng, bằng 45% so với cùng kỳ.