Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra chuyên ngành
NSW
(TBTCO) - Tính đến ngày 30/11/2018, Bộ NN&PTNT đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ TTHC qua Cổng thông tin một cửa quốc gia là 253.061 hồ sơ; tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ là 6.155 hồ sơ.
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Năm 2018, Bộ Y tế chỉ kết nối được 17 thủ tục hành chính lên một cửa quốc gia ở lĩnh vực thiết bị y tế và dược, còn 6 thủ tục của năm liên quan tới môi trường y tế và an toàn thực phẩm thì trong tháng 1/2019 mới được hoàn thành, chậm 1 tháng so với quy định.
CCHC
(TBTCO) - Việc triển khai các thủ tục hành chính điện tử tham gia Cơ chế một cửa quốc gia đã thật sự làm thay đổi cách làm truyền thống của các cơ quan đơn vị quản lý chuyên ngành của Bộ NN&PTNT, theo hướng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
hải quan hà nội
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, đến nay, các bộ, ngành đã tiến hành sửa đổi, bổ sung 81/87 văn bản pháp quy (chiếm 93%) liên quan đến thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), theo tinh thần Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thức ăn thủy sản
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT đang quyết liệt triển khai thống nhất một đầu mối kiểm tra chuyên ngành (KTCN), tránh việc chồng chéo giữa kiểm dịch và kiểm tra chất lượng, đồng thời sẽ cắt giảm danh mục nhiều hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật, kiểm dịch thủy sản.
Kiểm tra chuyên ngành
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã xác định danh mục hàng hóa phải KTCN trước thông quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 1.675 dòng hàng, tỷ lệ cắt giảm là 78,2% và 3.229 dòng hàng được áp mã HS. Bộ này cũng đã cắt giảm hơn 50% thủ tục hành chính (TTHC) về KTCN.
tn
(TBTCO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
hải quan quảng ninh
(TBTCO) - “Thời gian thông quan hàng nhập khẩu tại Hải quan Quảng Ninh đã giảm còn 28 giờ, thấp hơn 13 giờ; xuất khẩu chỉ còn 6 giờ, thấp hơn 33 giờ so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính”.
Kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT. Thời gian điều chỉnh từ 1/10/2018.