Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra chuyên ngành
Hải quan Quảng Ninh
(TBTCO) - Lũy kế 3 quý đầu của năm 2018, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu ngân sách đạt 7.797 tỷ đồng, đạt 130% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 78% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (10.000 tỷ đồng), tăng 10% so với cùng kỳ.
Thức ăn thủy sản
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT đang quyết liệt triển khai thống nhất một đầu mối kiểm tra chuyên ngành (KTCN), tránh việc chồng chéo giữa kiểm dịch và kiểm tra chất lượng, đồng thời sẽ cắt giảm danh mục nhiều hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật, kiểm dịch thủy sản.
Kiểm tra chuyên ngành
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã xác định danh mục hàng hóa phải KTCN trước thông quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 1.675 dòng hàng, tỷ lệ cắt giảm là 78,2% và 3.229 dòng hàng được áp mã HS. Bộ này cũng đã cắt giảm hơn 50% thủ tục hành chính (TTHC) về KTCN.
tn
(TBTCO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
hải quan quảng ninh
(TBTCO) - “Thời gian thông quan hàng nhập khẩu tại Hải quan Quảng Ninh đã giảm còn 28 giờ, thấp hơn 13 giờ; xuất khẩu chỉ còn 6 giờ, thấp hơn 33 giờ so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính”.
Kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT. Thời gian điều chỉnh từ 1/10/2018.
công an hải quan
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa quyết định điều chuyển chức năng quản lý lĩnh vực xuất nhập khẩu một số mặt hàng, nhằm thu gọn đầu mối kiểm tra chuyên ngành (KTCN).
KTCN
(TBTCO) - Mặc dù Bộ NN&PTNT đã nỗ lực rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) nhưng mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) chưa cao. Bộ này đang quyết tâm hơn nữa trong việc đơn giản hóa thủ tục KTCN, để tạo thông thoáng hơn nữa cho DN.