Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra chuyên ngành
Hải quan
(TBTCO)- Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, cải cách kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Nông nghiệp
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2020, lĩnh vực NN&PTNT đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành (KTCN). Thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục đẩy mạnh công tác này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp.
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đổi với hàng hóa nhập khẩu (Đề án KTCN) trình Bộ Tài chính xem xét, trình Chính phủ trong quý II/2020.
Thời gian qua, cơ quan Hải quan đã thực hiện rất nhiều cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
(TBTCVN) - Đề xuất cải cách “dồn về một mối” khi thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành hết sức ý nghĩa và thiết thực, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được khá nhiều thời gian và chi phí.
Hải quan Quảng Ninh
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2020, đã có thêm 10 thủ tục hành chính (TTHC) được kết nối, nâng tổng số TTHC của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) lên con số 198.
Lực lượng hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu tại cảng Hải Phòng.
(TBTCVN) - Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến để hoàn thiện “Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng (KTCL), kiểm tra an toàn thực phẩm (KTATTP) hàng hóa nhập khẩu” theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.
Cải cách hành chính
(TBTCO) - Cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đến nay đã đạt được nhiều điểm nhấn quan trọng. Trong quý II/2020, Bộ này tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ.
Hà Nội
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ đã có thông báo 94/TB-VPCP chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại trong năm 2020…, trong đó, giao cho Bộ Tài chính nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Khánh Hòa
(TBTCO) - Nhằm tạo sự thống nhất trong việc thực thi quy định kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) theo Nghị định 85/2019/NĐ-CP (Nghị định 85), Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện…