Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra chuyên ngành
vương đình huệ, nsw, asw
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nỗ lực thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong những tháng cuối năm 2019.
VDH
(TBTCO) - Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN, do đó việc hoàn thành mục tiêu kết nối 61 thủ tục mới tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) là mục tiêu cấp bách.
Cán bộ Chi cục Hải quan Hoành Mô, Quảng Ninh kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu.
(TBTCVN)- Nhằm đạt mục tiêu đặt ra tại Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Hải quan cần nỗ lực phối hợp với các bộ liên quan tháo gỡ vướng mắc, đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) thực chất hơn nữa, tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN.
thực phẩm
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa ban hành quyết định cắt giảm 1.376 điều kiện đầu tư, kinh doanh, hàng hoá kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế. Cụ thể, trước cắt giảm, đơn giản hóa là 1.996 điều kiện; sau cắt giảm, đơn giản hóa còn 620 điều kiện.
MTD
(TBTCO) - Đến nay, các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh; 21 văn bản để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành; giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng.
kiem tra chuyen nganh
(TBTCO) - Các bộ ngành cần chủ động vào cuộc và cắt giảm một cách thực chất số lượng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành khi thông quan. Bởi nếu không thực hiện hiệu quả thì không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của DN mà còn đẩy nước ta vào nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi thương mại toàn cầu.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Các tổ chức, cá nhân không phải nộp cho cơ quan hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với các sản phẩm, hàng hóa sắt, thép theo Quyết định 765/QĐ-BCT để thông quan hàng hóa…
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) đã có chỉ đạo các bộ, ngành quyết tâm đưa 61 thủ tục mới tham gia NSW, trong năm 2019.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản kiến nghị các bộ, ngành quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) giải pháp các vướng mắc, khơi thông, đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN), nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), theo chỉ đạo của Chính phủ.