Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
thanh tra
(TBTCO) - Trong 2 năm 2018 và 2019, qua thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn, thanh tra tỉnh Ninh Bình đã phát hiện nhiều vi phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Hàng loạt doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vi phạm thuế bị phạt và truy thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), với số tiền lên đến 2.915 tỷ đồng.
thuế tphcm
(TBTCO) - Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra 7.774 doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định phạt và truy thu thuế 1.201 tỷ đồng nộp lại cho ngân sách nhà nước (NSNN).
Thuế
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2018, cơ quan thuế các cấp thực hiện 34.757 cuộc thanh tra, kiểm tra. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 6.581 tỷ đồng, bằng 99,08% so với cùng kỳ năm 2017.
Cục Thuế Thừa Thiên Huế
(TBTCO) - Để tăng thu ngân sách năm 2017, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và thu hồi kịp thời số tiền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách; tập trung điều tra rà soát chống thất thu thuế đối với từng lĩnh vực còn có khả năng khai thác tăng thu.
trang 6
(TBTCVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thuế (bao gồm Tổng cục Thuế và 63 cục thuế) đã thanh tra, kiểm tra được gần 36,7 nghìn doanh nghiệp (DN).
Thuế
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm toàn ngành Thuế ước thực hiện 26.151 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 188.869 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; thực hiện kiểm tra 829 cuộc kiểm tra nội bộ. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6.201,02 tỷ đồng.
thanh tra DN bảo hiểm
(TBTCO) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) cho biết, thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra năm 2016, Cục đã hoàn thành thanh tra đối với 7/7 doanh nghiệp bảo hiểm và kiểm tra đối với 13/13 doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
sơn la
(TBTCO) - Theo số liệu từ Chi cục Thuế TP. Sơn La (tỉnh Sơn La), tính đến hết 30/11, đơn vị đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra người nộp thuế năm 2016; trong đó, đã thực hiện kiểm tra 91 doanh nghiệp dân doanh, vượt 18% kế hoạch kiểm tra, phát hiện 84 đơn vị vi phạm, truy thu và phạt trên 2 tỷ đồng.