Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Từ nay đến cuối năm Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh không tổ chức kiểm tra định kỳ
(TBTCVN) - Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trong 10 tháng năm 2020 đạt 2.969 tỷ đồng. Như vậy, nếu căn cứ theo kế hoạch ước tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.500 tỷ đồng, thì trong hai tháng cuối năm ước thu thêm 1.531 tỷ đồng.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh như nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không... cơ quan thuế chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra. Thông tin được ông Vũ Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Thanh tra, kiểm tra (Tổng cục Thuế) cho biết với phóng viên TBTCO.
thanh tra
(TBTCO) - Trong 2 năm 2018 và 2019, qua thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn, thanh tra tỉnh Ninh Bình đã phát hiện nhiều vi phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Hàng loạt doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vi phạm thuế bị phạt và truy thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), với số tiền lên đến 2.915 tỷ đồng.
thuế tphcm
(TBTCO) - Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra 7.774 doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định phạt và truy thu thuế 1.201 tỷ đồng nộp lại cho ngân sách nhà nước (NSNN).
Thuế
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2018, cơ quan thuế các cấp thực hiện 34.757 cuộc thanh tra, kiểm tra. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 6.581 tỷ đồng, bằng 99,08% so với cùng kỳ năm 2017.
Cục Thuế Thừa Thiên Huế
(TBTCO) - Để tăng thu ngân sách năm 2017, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và thu hồi kịp thời số tiền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách; tập trung điều tra rà soát chống thất thu thuế đối với từng lĩnh vực còn có khả năng khai thác tăng thu.
trang 6
(TBTCVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thuế (bao gồm Tổng cục Thuế và 63 cục thuế) đã thanh tra, kiểm tra được gần 36,7 nghìn doanh nghiệp (DN).
Thuế
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm toàn ngành Thuế ước thực hiện 26.151 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 188.869 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; thực hiện kiểm tra 829 cuộc kiểm tra nội bộ. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6.201,02 tỷ đồng.