Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra giá thành điện
giá điện
(TBTCO) - Dự kiến trong tháng 12 này, Bộ Công thương sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức công bố kết quả kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2013 của EVN.