Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra hải quan
THÔNG QUAN
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2017, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 454 cuộc thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ; thực hiện 8.252 cuộc kiểm tra sau thông quan; bắt giữ 13.813 vụ buôn lậu; qua đó, kiến nghị truy thu hàng nghìn tỷ đồng.
3 đối tượng bị áp dụng kiểm tra thực tế 100% hàng xuất khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản gửi hải quan các địa phương hướng dẫn xác định đối tượng DN phải áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhằm phát hiện, ngăn ngừa gian lận trong hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.