Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra hang hóa chuyên ngành
cảng hải phòng
(TBTCO) - “Doanh nghiệp (DN) ngoài việc phải khai báo và làm thủ tục hải quan, còn phải đăng ký kiểm tra chuyên ngành và cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra hàng hóa đến khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu mới được hải quan thông quan…”. Đây là khúc mắc, đang được ngành Hải quan nỗ lực tháo gỡ.
hải quan
(TBTCO) - Tại hội thảo triển khai Nghị quyết 19 CP, bà Đặng Phương Dung - Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam có phản ánh trên báo chí “Nếu giảm thời gian thông quan 1 ngày, nền kinh tế sẽ tiết kiệm được 1,6 tỷ USD. Nhưng thực tế, DN luôn phải chịu sức ép tứ bề vì thủ tục nhiêu khê…’’.