Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra kiến thức thanh tra
Kiểm tra
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nội vừa tổ chức kiểm tra chất lượng, kiến thức hơn 1.100 công chức thuế, thuộc văn phòng cục và các chi cục thuế, sau thời gian tập huấn, học tập, nghiên cứu về thanh tra, kiểm tra...