Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra sau thông quan
Hai quan Binh Duong
(TBTCO) - Thông qua công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), Cục Hải quan Bình Dương đã thu nộp ngân sách hơn 134 tỷ đồng, kịp thời chống thất thu thuế, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp (DN).
DN
(TBTCO) - Công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) trong ngành Hải quan đã và đang bộc lộ hạn chế cần được chấn chỉnh, để hoạt động này trở thành một trụ cột của quản lý hải quan hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp (DN) tự nguyện tuân thủ pháp luật…
hải quan tphcm
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến giữa tháng 10/2019, hoạt động nghiệp vụ tham vấn và kiểm tra sau thông quan của toàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả tích cực, khi thu thêm được 579,5 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (NSNN).
HQ
(TBTCO) - Toàn ngành Hải quan đã tích cực thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), qua đó tăng thu cho ngân sách hơn 1.349 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả các khoản truy thu từ năm 2018 chuyển sang.
Hải quan hà nội
(TBTCO) - Từ đầu năm đến tháng 10/2019, Cục Hải quan Hà Nội thực hiện quyết liệt và có hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), qua đó nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, truy thu hơn 420 tỷ đồng cho ngân sách.
hải phòng
(TBTCO) - Cục Hải quan Hải Phòng đã tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), qua đó đã truy thu 160 tỷ đồng nộp ngân sách.
hải quan hà nọi
(TBTCO) - Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp chống thất thu, qua đó đã truy thu từ hậu kiểm và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu hơn 337 tỷ đồng.
Ngành Hải quan đã thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan
(TBTCVN) - Thời gian gần đây, công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) của ngành Hải quan đạt kết quả tích cực với số thu nộp ngân sách lên tới hàng trăm tỷ đồng, trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, trọng tâm trọng điểm và hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN).
Thông quan
(TBTCO) - Tính từ 1/1/2019 đến ngày 28/2/2019, ngành Hải quan đã thực thu vào ngân sách nhà nước (bao gồm cả từ năm 2018 chuyển sang) số tiền 158,9 tỷ đồng từ các hoạt động kiểm tra sau thông quan (KTSTQ).