Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra sau thông quan
hai quan tphcm
(TBTCO) - Báo cáo nhanh của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tính đến ngày 13/8 cho biết, hoạt động nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu và chống thất thu đã giúp tăng thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) thêm 316 tỷ đồng.
hải phòng
(TBTCO) - Cục Hải quan Hải Phòng đã tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), qua đó đã truy thu 160 tỷ đồng nộp ngân sách.
hải quan hà nọi
(TBTCO) - Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp chống thất thu, qua đó đã truy thu từ hậu kiểm và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu hơn 337 tỷ đồng.
hải quan tphcm
(TBTCO) - Theo báo cáo nhanh của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, hoạt động nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu và chống thất thu thuế tính đến ngày 22/5 đã giúp tăng thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) thêm 140,5 tỷ đồng.
Ngành Hải quan đã thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan
(TBTCVN) - Thời gian gần đây, công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) của ngành Hải quan đạt kết quả tích cực với số thu nộp ngân sách lên tới hàng trăm tỷ đồng, trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, trọng tâm trọng điểm và hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN).
hải quan bình dương
(TBTCO) - Thông qua công tác kiểm tra trong và sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương đã thu nộp ngân sách hơn 12,4 tỷ đồng, kịp thời chống thất thu thuế, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp (DN).
KTSTQ
(TBTCO) - Từ ngày 16/12/2018 đến 15/3/2019, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 413 cuộc. Tổng số tiền ấn định và xử phạt vi phạm hành chính là 473,3 tỷ đồng, đã thực thu số tiền 404 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
Thông quan
(TBTCO) - Tính từ 1/1/2019 đến ngày 28/2/2019, ngành Hải quan đã thực thu vào ngân sách nhà nước (bao gồm cả từ năm 2018 chuyển sang) số tiền 158,9 tỷ đồng từ các hoạt động kiểm tra sau thông quan (KTSTQ).
hải quan nội bài
(TBTCO) - Thống kê đến tháng 3/2019, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện và xử lý gần 140 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, phạt hành chính, truy thu thuế từ công tác kiểm tra sau thông quan, tham vấn giá tính thuế hơn 7,8 tỷ đồng...