Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra sau thông quan
Ngành Hải quan đã thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan
(TBTCVN) - Thời gian gần đây, công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) của ngành Hải quan đạt kết quả tích cực với số thu nộp ngân sách lên tới hàng trăm tỷ đồng, trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, trọng tâm trọng điểm và hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN).
hải quan bình dương
(TBTCO) - Thông qua công tác kiểm tra trong và sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương đã thu nộp ngân sách hơn 12,4 tỷ đồng, kịp thời chống thất thu thuế, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp (DN).
KTSTQ
(TBTCO) - Từ ngày 16/12/2018 đến 15/3/2019, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 413 cuộc. Tổng số tiền ấn định và xử phạt vi phạm hành chính là 473,3 tỷ đồng, đã thực thu số tiền 404 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
Thông quan
(TBTCO) - Tính từ 1/1/2019 đến ngày 28/2/2019, ngành Hải quan đã thực thu vào ngân sách nhà nước (bao gồm cả từ năm 2018 chuyển sang) số tiền 158,9 tỷ đồng từ các hoạt động kiểm tra sau thông quan (KTSTQ).
hải quan nội bài
(TBTCO) - Thống kê đến tháng 3/2019, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện và xử lý gần 140 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, phạt hành chính, truy thu thuế từ công tác kiểm tra sau thông quan, tham vấn giá tính thuế hơn 7,8 tỷ đồng...
hai quan tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị quản lý tính từ đầu năm đến ngày 13/2 đạt 37,2 tỷ đồng, tăng hơn 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.
Hải quan Quảng Nam
(TBTCO) - Hải quan Quảng Nam cho biết, năm 2018, đơn vị đã thu nộp ngân sách 21 tỷ đồng từ công tác phát hiện và xử lý vi phạm; trong đó, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) vượt 97% so với chỉ tiêu được giao...
Lạng Sơn
(TBTCO) - Tính từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 12/12/2018, Cục Hải quan Lạng Sơn ra quyết định và tiến hành kiểm tra 456 vụ việc kiểm tra sau thông quan; đã hoàn thành kiểm tra 419 vụ. Số tiền thuế thực nộp ngân sách nhà nước 10,984 tỷ đồng.
KTSTQ
(TBTCO) - Tính đến 30/11/2018, toàn ngành Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan 6.554 cuộc, đã thực thu 1.928,5 tỷ đồng vào ngân sách từ việc ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính.