Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra thuế
cục-thuế-yên-bái-giao-ban.jpg
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 8/2020, tỉnh Yên Bái thu nội địa đạt 62% dự toán Bộ Tài chính giao. Để huy động đầy đủ các khoản thuế vào ngân sách, Cục Thuế Yên Bái rà soát lĩnh vực, nguồn thu còn dư địa để huy động đầy đủ vào ngân sách, bù đắp các khoản thu bị sụt giảm bởi dịch bệnh Covid-19.
Cục Thuế Nghệ an
(TBTCO) - Báo cáo nhanh của Cục Thuế Nghệ An cho thấy, tổng thu ngân sách do đơn vị này thực hiện đến 31/7/2020 đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng mừng trong bối cảnh nhiều địa phương có số thu giảm do dịch Covid-19.
chi-cục-thuế-tuy-hòa-phú-yên.jpg
(TBTCO) - Ngoài việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thực hiện việc gia hạn nộp thuế, Cục Thuế Phú Yên còn tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế được giao. Tính đến tháng 7/2020, đơn vị đã hoàn thành 32% kế hoạch thanh tra, kiểm tra được Tổng cục Thuế giao.
cục-thuế-bắc-ninh-thanh-kiểm-tra-thuế.jpg
(TBTCO) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đến tháng 7/2020, Cục Thuế Bắc Ninh mới thực hiện thanh tra, kiểm tra đạt 19% so với kế hoạch, số thuế đã thu nộp ngân sách hơn 37,8 tỷ đồng. Cục Thuế Bắc Ninh đang tập trung nguồn lực thanh tra, kiểm tra ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế.
anh moi
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 7, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 1.623 đơn vị người nộp thuế, đạt 44% kế hoạch năm. Tổng số thuế truy thu, phạt là 170,582 tỷ đồng bổ sung cho ngân sách.
thuế Hưng Yên
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, qua thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Hưng Yên đã truy thu, truy hoàn 21,2 tỷ đồng, xử phạt 5,9 tỷ đồng, giảm lỗ 53,7 tỷ đồng, giảm khấu trừ 9,2 tỷ đồng.
chi-cục-thuế-huyện-lục-yên.jpg
(TBTCO) - Ngoài việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bệnh Covid-19 gia hạn nộp thuế, Cục Thuế Yên Bái còn thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế. Qua thanh kiểm tra, Cục Thuế Yên Bái thực hiện truy thu, truy hoàn hơn 2 tỷ đồng tiền thuế; ban hành 265 quyết định xử lý vi phạm chậm nộp thuế.
anh moi
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm, qua thanh tra, kiểm tra đơn vị đã xử lý truy thu và xử phạt vi phạm hành chính trên 12,5 tỷ đồng.
thuế Ninh Bình
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế Ninh Bình hạn chế tối đa công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, tập trung kiểm tra tại bàn trên cơ sở sử dụng dữ liệu của cơ quan thuế.