Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra thuế
doanh-nghiệp-nỗ-lực-vượt-qua-khó-khăn.jpg
(TBTCO) - Xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc chủ động hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Cục Thuế Yên Bái tập trung nguồn lực thu thu kịp thời nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.
chủ-tịch-tỉnh-bắc-giang.jpg
(TBTCO) - Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, song kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn khả quan. Lũy kế đến 31/8, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 8.625 tỷ đồng, đạt 96,5% dự toán UBND tỉnh giao và tăng 57,2% so với cùng kỳ.
cục-thuế-thái-nguyên-123.jpg
(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2021, Cục Thuế Thái Nguyên thu ngân sách đạt 8.808 tỷ đồng, bằng 93% dự toán pháp lệnh, bằng 70% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 32% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, Thái Nguyên là một trong 20 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước.
cục thuế phú yên.jpg
(TBTCO) - Lũy kế hết tháng 8/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên đạt 5.030 tỷ đồng, đạt 95% dự toán trung ương giao, bằng 175% với cùng kỳ. Trong đó, cơ quan thuế thực hiện thu đạt 2.124 tỷ đồng, đạt 68% dự toán trung ương giao, bằng 102% so với cùng kỳ.
răm-gỗ.jpg
(TBTCO) - Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế Phú Thọ đã thanh tra, kiểm tra được 22 doanh nghiệp. Qua công tác thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế đã truy thu, truy hoàn, xử phạt vi phạm hành chính thuế trên 72,1 tỷ đồng; xử lý giảm lỗ 42,3 tỷ đồng.
doanh-nghiệp-ok-12.jpg
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Nam Định hoàn thành 397/880 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, bằng 45,1% kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý 86,1 tỷ đồng, bao gồm truy thu và phạt 29,9 tỷ đồng; giảm lỗ 47,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ 8,5 tỷ đồng; số không được hoàn 11 triệu đồng.
thuế phú thọ.jpg
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Bắc Giang triển khai thanh tra, kiểm tra và kết luận được 126 doanh nghiệp, bằng 127,3% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp qua thanh tra, kiểm tra là trên 99,7 tỷ đồng.
doanh-nghiệp-phục-hồi-sản-xuất-kinh-doanh-ok.jpg
(TBTCO) - Ngoài việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Cục Thuế Quảng Ngãi còn thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế. Tính đến 18/6/2021, đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 344 doanh nghiệp, đạt 46,6% kế hoạch năm, đã xử lý truy thu, phạt 40,7 tỷ đồng.
thanh tra kiểm tra
(TBTCO) - Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị thanh tra chuyên ngành lĩnh vực tài chính đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã góp phần chống thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.