Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra thuế
chi cục thuế khu vực đà lạt - lạc dương
(TBTCO) - Qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở đối với 3 doanh nghiệp, Cục Thuế Lâm Đồng đã truy thu và xử phạt tổng số tiền là 394 triệu đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Lâm Đồng phấn đấu sẽ hoàn thành chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra thuế mà Tổng cục Thuế đã giao.
thanh tra
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, trong tháng 1/2020, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đơn vị đã truy thu, xử phạt và xử lý tiền chậm nộp hơn 1,2 tỷ đồng.
chi cục thuế thành phố nha trang khánh hòa
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh tháng 1/2020 đạt hơn 1.330 tỷ đồng, giảm 43,2% so với cùng kỳ năm 2019 thực hiện.
chi cuc thue quan 1
(TBTCO) - Do quản lý nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn nên ngoài việc thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm do Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh giao, Chi cục Thuế quận 1 còn chủ động chọn ra một số ngành nghề kiểm tra theo chuyên đề, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thu ngân sách nhà nước.
chi cục thuế thành phố quảng ngãi
(TBTCO) - Đại diện Chi cục Thuế thành phố Quảng Ngãi cho biết, năm 2020, chi cục được giao nhiệm vụ thu ngân sách đạt 3.000 tỷ đồng. Theo đó, chi cục đang phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường công tác quản lý thuế, huy động đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước.
chi cục thuế hà đông
(TBTCO) - Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đang chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Hội nghị là diễn đàn để những người làm công tác thanh tra kiểm tra chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới từ khi triển khai thực hiện cơ cấu bộ máy tổ chức mới.
thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Quảng Ngãi được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 13.860 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao dự toán phấn đấu thu là 15.360 tỷ đồng. Toàn đơn vị đã và đang ra quân kiểm soát chặt chẽ và huy động đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).
thuế nam định
(TBTCO) - Đại diện Sở Tài chính Nam Định cho biết, năm 2020, HĐND tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.700 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Nam Định giao cơ quan thuế, các ngành, địa phương tập trung phân tích, đánh giá…, huy động đầy đủ các nguồn thu vào NSNN.
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Để công tác thanh, kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất, năm 2020, Cục Thuế Thái Nguyên sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra vào những doanh nghiệp (DN) nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; DN có hoạt động liên kết chuyển giá; DN lỗ liên tục…, nhằm mục tiêu chống thất thu thuế.