Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra thuế
chống thất thu hộ cá nhân kinh doanh
(TBTCO) - Lũy kế đến 31/10, Cục Thuế Long An thu ngân sách đạt 11.730 tỷ đồng, bằng 100,9% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 100,4% dự toán UBND tỉnh giao. Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức cơ quan thuế trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
ông cao anh tuấn
(TBTCO) - Để phấn đấu vượt thu 5% so với dự toán thu năm 2019 đã được Quốc hội giao, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng cuối năm 2019, ngành Thuế phải thu tối thiểu khoảng 204.500 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày phải thu ít nhất 3.400 tỷ đồng.
cục thuế
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Cao Bằng, tính đến hết tháng 10/2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 1.108 tỷ đồng, bằng 93,1% dự toán, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018.
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Báo cáo nhanh về tiến độ thu ngân sách của Cục Thuế Thái Nguyên cho thấy, trong tháng 10/2019 đơn vị thu được trên 1.196 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đơn vị thu được trên 10.043 tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán pháp lệnh, bằng 86,2% dự toán phấn đấu, tăng 15% so với cùng kỳ.
cục thuế phú thọ
(TBTCO) - Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế của Cục Thuế Phú Thọ cho thấy, đến hết tháng 10/2019, đơn vị đã hoàn thành 532 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 72% kế hoạch được giao. Số tiền truy thu, phạt trên 38,7 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 180 tỷ đồng; giảm khấu trừ trên 4 tỷ đồng.
cục thuế khánh hòa
(TBTCO) - Đến tháng 10/2019, Cục Thuế Khánh Hòa đã hoàn thành 38 cuộc thanh tra thuế và hoàn thành 877 cuộc kiểm tra thuế, qua công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã ra quyết định truy thu, phạt vi phạm hành chính trên 163 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp vào ngân sách đạt trên 144,7 tỷ đồng.
Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Báo cáo từ Cục Thuế Điện Biên cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đơn vị đã thu hồi nộp ngân sách trên 3 tỷ đồng.
Thuế Hà Nội
(TBTCO) - Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, 9 tháng năm 2019, đơn vị này đã tiến hành trên 12.000 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, cơ quan thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt là 2.143 tỷ đồng.
cục thuế lâm đồng
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Lâm Đồng cho thấy, tính đến 30/9, cơ quan này đã ban hành 719 quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, qua đó đã tăng thu hơn 70 tỷ đồng, hiện đã nộp ngân sách hơn 35 tỷ đồng.